Symmetrie en asymmetrie

Als we kijken naar de mens dan zien we normaal gesproken twee armen, twee benen, een hoofd in het midden, evenals de neus, twee ogen, enzovoorts. Er lijkt een uitgesproken (links-rechts spiegel)symmetrie aanwezig te zijn. Symmetrie wordt mooi en aantrekkelijk gevonden. Diverse theorieën en therapieën (orthopedie, orthomanipulatie, dorn-methode) gaan uit van een symmetrische opbouw van het menselijk lichaam. Toch is hier iets vreemds aan de hand. Een toelichting.

Beenlengte en beenlengteverschil

Beenlengteverschil wordt vaak als de oorzaak gezien van rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en andere. Ook bij diverse hulpverleners als fysiotherapeuten, podotherapeuten, orthomanipulatoren, dorn-therapeuten en anderen wordt dit vaak gehoord. Het is zeker waar dat een beenlengteverschil bijvoorbeeld slijtageklachten kan geven aan de knie. Maar vaker zijn er geen klachten. Hoe zit dit en heeft bijvoorbeeld het voorschrijven van een hakverhoging nut?

Scheve wervel

Het is 1981 als de arts Sickesz (1923-2015) het boek ‘Orthomanipulatie: de behandeling van afwijkingen in de stand van wervels en gewrichten’ uitbrengt. Hierin beschrijft zij onder andere 4 manieren waarop een wervel scheef kan staan. In 2006 verscheen vanuit de Vereniging Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde een vernieuwde versie waarin liefst 11 stand afwijkingen vermeld werden. Vanuit verschillende kanten is dit concept bekritiseerd: scheefstaande wervels bestaan niet. Bestaan ze nu wel of niet?

Specifieke en aspecifieke klachten

Er zijn verschillende manieren om klachten in te delen. Een veel gebruikte is die in specifieke en aspecieke klachten. Het is feitelijk de indeling in medisch belangrijke en minder belangrijke klachten en bepaalt in sterke mate welke behandeling zinvol is.

Hoofdpijn vanuit de nek

Hoofdpijn dat via nekbehandeling op te lossen is, bestaat dat? Is dat geen kletspraat vanuit de … . Van de hoofdpijnsoorten is migraine wel de bekendste. De meest voorkomende hoofdpijn is de spanningshoofdpijn. Minder bekend is dat een paar procent van de mensen hoofdpijn heeft vanuit de nek.