Orthomanipulatie en de orthomanueel arts

Orthomanipulatie is vooral bekend bij de mensen die zo behandeld zijn. Er is weinig over geschreven en zelfs op internet is niet veel te vinden. De methode wordt door een beperkt aantal MSK-artsen in Nederland toegepast met een specifieke opleiding. Verder is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, al is daar recentelijk wat verandering in gekomen. Dus is de methode vooral een techniek gebaseerd op (gunstige) ervaringen van artsen en patiënten en minder op evidence. 

Musculoskeletale geneeskunde en de MSK-arts

De term ‘musculoskeletale geneeskunde’ is in Nederland weinig bekend. Het is een vertaling uit het Engels van 'musculoskeletal medicine', waar de naam van het vak al langere tijd in gebruik is. Wat geneeskunde is weten we wel (wetenschap die zich richt op de oorzaken en het genezen van ziekten). Het woord musculoskeletaal is een samenstelling van 'musculo' dat is afgeleid van het Latijnse musculus dat spier betekent. En skeletaal dat is afgeleid van het oud Grieks en Latijnse skeletos dat botten/beendergestel betekent.

Marsman methode - PMMM

Aan de basis van de huidige Marsman methode - PMMM (Preferential movements and mass mechanics) staat de fysiotherapeut en manueel therapeut Jaap Marsman (1918-1992) die in de 70-er jaren van de vorige eeuw een eigen theorie ontwikkelde over beweging van het menselijk lichaam. In 1987 ontstond een splitsing in de toenmalige Marsman groep, waarbij één school de oorspronkelijke Marsman cursussen vervolgden (Manuele therapie Marsman). Een andere school ontwikkelde zich tot de huidige, en hier besproken, Marsman methode.

Manuele geneeskunde en de manueel arts

Manuele geneeskunde is van oorsprong gericht op onderzoek en behandeling van gewrichten. En met name waar het gaat om het zoeken naar de optimale beweging. De wortels liggen in de osteopathie en chiropractie waarvan de ontwikkeling eind 18e eeuw in Amerika startte. In Europa kwam de ontwikkeling pas op gang na WO II toen osteopathen en chiropractoren zich hier vestigden in het kielzog van het Amerikaanse leger. De technieken werden door artsen opgepakt en veranderd op kritieke punten. Wat ook veranderde was de open blik naar andere methodes en het opnemen (van delen) daarvan in de manuele geneeskunde bij voldoende onderbouwing. 

Overeenkomsten en verschillen tussen manuele methodes

Hoewel in onze blog verschillende methodes worden belicht blijkt er vaak onduidelijkheid te blijven over overeenkomsten en verschillen. Ook is er natuurlijk de vraag welke methode of behandelaar het meest optimaal is voor de beoordeling en behandeling van klachten. Internet is een grote bron van informatie, maar zo goed als zonder uitzondering is het gemanipuleerde informatie door de informatieverstrekker zelf. In diens voordeel uiteraard.