Disclaimer

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Wij kunnen ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen indien u zonder deskundig advies de bij u ingezette behandeling zelfstandig wijzigt of beÃĢindigt. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een officieel erkende behandelaar zoals een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.