Maatregelen tegen besmetting coronavirus in onze praktijk

Wij volgen de richtlijnen van de overheid (zie www.rivm.nl).

Daarnaast hebben wij in onze praktijk de volgende extra maatregelen ingevoerd:

  

 • Bij vermoeden op besmetting: zeg de afspraak af! Bij twijfel graag overleg
 • Zeg de afspraak af als u de afgelopen 14 dagen in contact geweest bent met iemand
  die besmet bleek (bijvoorbeeld een huisgenoot)
 • Zeg de afspraak af als u een zwakke gezondheid heeft, 70+ bent, prednison of
  immunosuppressiva of chemotherapie gebruikt of één van de volgende aandoeningen heeft: ziekte van de luchtwegen, obesitas, suikerziekte, hart en/of vaatziekten, ernstige nieraandoening, bloedziekten, hiv-infectie. Mocht u toch willen komen: besef dat u extra risico loopt
 • Kom bij voorkeur alleen, begeleiding kan komen in overleg
 • Neem een eigen, grote, schone handdoek mee om op te liggen
 • Vermijd contact van uw handen met uw hoofd (met name gelaat)
 • Vermijd contact met mogelijk besmette voorwerpen
 • Wij reinigen de praktijk tussen de consulten met een ontsmettingsmiddel
 • Wij plannen afspraken zodanig dat u niet met anderen in de wachtkamer hoeft te zijn. Advies: kom dus zelf kort voor de afspraak in de praktijk
 • In de wachtkamer staat een handpompje met handdesinfectans: maak hiervan gebruik voordat u de behandelkamer binnenkomt. Ook bij vertrek kunt u dit gebruiken
 • Wij hebben boven het bureau in de spreekkamer een zogenaamd baliescherm geplaatst
 • Wij gebruiken, indien nodig, een gelaatsscherm
 • Betaal met pinpas, het apparaat kan contactloos verbinding met uw pas leggen, pincode wel met de hand invoeren
 • Bij liggen op de buik op de onderzoek/behandelbank: steun met de kin op uw handen/onderarmen om contact van uw gezicht met de bank te vermijden; de hoofdklep van de bank gaat hierbij naar beneden om uw nek niet te veel te belasten

Corona

 

Voor de herinnering: de belangrijkste maatregelen van het RIVM zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als u verkoudheidsklachten heeft
 • Bij vermoeden op besmetting: informeer uw huisarts en mijd contact tot de uitslag bekend is

 

Verschijnselen die kunnen wijzen op een coronabesmetting zijn:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

 

Gezondheidscheck corona:

Indien op één van onderstaande vragen JA wordt geantwoord, moet de afspraak geannuleerd worden en uitgesteld totdat op alle vragen NEE geantwoord wordt.

 • Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?