Uitgangspunten

De belangrijkste opvattingen van onze praktijk zijn dat klachten van het bewegingsapparaat kunnen komen door:

- te lang een houding aan te nemen die belastend is
- te lang en/of te vaak belastende activiteiten uit te voeren

- te weinig lichamelijke activiteit
- afwijkingen van bewegingen en standen van gewrichten
- verstoorde aansturing door niet-optimaal samenspel van zenuwstelsel en spieren.

Wij beseffen dat:
- wat normaal en afwijkend is per persoon kan verschillen
- factoren in de leef- en werkomgeving een rol kunnen spelen
- de hele persoon als uniek individu onderzocht dient te worden.

Daarom wordt bij het onderzoek speciaal gelet op:
- het ontstaan van de klacht en het beloop
- wat wel of geen invloed heeft op de klacht
- de eisen die aan de persoon gesteld worden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied
- de individuele kenmerken en wensen van de onderzochte persoon.

 

Wat kunnen en willen wij niet behandelen (zgn. contra-indicaties):

- botbreuken

- scheuren van gewrichtskapsels en -banden

- bot- en gewrichtsontstekingen

- kanker

- infecties

- aangeboren afwijkingen

- neurologische ziektes als multiple sclerose en Parkinson.